CapTV

近來經常看CapTV。純屬無聊惡搞。毛記似乎消失於雷達坐標。其實CapTV的搞笑指數不相伯仲。最新力作是,李氏力場是個謎,打大風新聞片段炒埋一碟,借金曲旋律,自創歌詞;副歌卡拉OK,如下﹕李氏力場是個謎,風雨多猛也無謂,難料哪夜掛風球,Let me touch you one more night。香港是個悲情城市,好需要地道娛樂鬆一鬆,每日睇CapTV放空幾分鐘,是上佳的回魂妙法。

近期撲街芒大熱,佢哋都跟得好貼,其中炒了Batman片段,又真係好夾。Batman暗器變成精靈球,有一幕Batman深入賊竇,用低沉的聲調,廣東話配音,佢話唔想捉嗰啲一街都係嘅波音蝠,佢一心一意要捉啟暴龍。此時群蝠湧至,Batman不為所動,以堅定的腳步,鎖定暴龍不放……

CapTV勝在毫無深意,創作人腦大生草,不知他們如何想出爛gag,炮製不少「新經典」。有條「魚蛋粉」短片翻炒電影黑社會片段,以港產片的無厘頭對白及語氣,將血腥暴力的場面,變成買魚蛋粉、食魚蛋粉、魚蛋與墨丸的無聊錯摸,極盡荒謬的場面再來幾句粗口,觀眾基本上笑到唔停得口,歡樂之餘,又有一種好地道的親切的本土感覺。

多年前,我哋有《歡樂今宵》式趣劇,許冠文許冠傑扮鬼扮馬在公仔箱內你一句我一句,論盡民生時事,還有去世不久的盧David專搞爛gag。世界唔同晒喇,今天的這一種無聊娛樂,在手機,炒舊片,二次創作,追貼話題。而且,CapTV其實係小單位商業運作,搵到錢㗎。

原文載於《明報》副刊,圖片為CapTV影片〈蝙蝠俠決戰啟暴龍〉截圖(2016年8月3日)